11-464325 /26 /27

Call for Assistance

Emergency

Үйлчлүүлэгчээс шээсний шинжилгээ авах  

Үйлчлүүлэгчид шээсний шинжилгээнд биеэ бэлдэх зөвлөмж, шинжилгээ өгөх зааврыг хэлж сорьцын сав өгнө.

Үйлчлүүлэгч дараах зааврын дагуу шээсний сорьцыг авна.

  • Шээсний шинжилгээг зөвхөн зориулалтын ариун саванд авна.
  • Эмэгтэйчүүд сарын тэмдгийн үед шээсний шинжилгээг хойшлуулна.
  • Шээсний шинжилгээ өгөхөөр төлөвлөсөн бол хүрэн манжин, лууван гэх мэт шээсний өнгөнд өөрчлөлт өгдөг хоол хүнс хэрэглэхгүй
  • Шээсний дунд хэсгээс саванд тосч авна, БЗХӨ илрүүлэх шинжилгээ өгөх бол давсганд 2-3 цагаас багагүй хугацаанд хуримтлагдсэн шээсний эхний хэсгээс авна.

Cувилагч сорьцыг цуглуулж лабоараторид хүргэнэ.

en_USEnglish