11-464325 /26 /27

Холбоо барих

Яаралтай үед холбоо барих дугаар

Могойд хатгуулсан үед үзүүлэх анхны тусламж

  • 🏥Эмнэлгийн тусламж яаралтай дуудах
  • Хөдөлгөөнгүй байлгах
  • Хорыг цааш тархахаас сэргийлж боолт хийх
  • Хатгуулсан хүнд тусламж үзүүлэх гэж буй тохиолдолд цусаар дамжих халдвараас сэргийлж бээлий өмсөх🆘Хазуулсан хэсгийг цэвэрлэж, ариутгах
  • Шил, саваар бумбадах
  • Цусыг амаар соруулахаас зайлсхийх, учир нь цусыг сорсноор тусламж үзүүлэгч танд ямар нэгэн халдвар дамжиж болзошгүй
  • Гар, хөлөнд хатгуулсан бол үеэр нугалж даавуу, самбаа тавьж боох
  • 🥛Их хэмжээгээр ус уулгах
  • ⏳Хазуулсан цагийг тэмдэглэх
  • 📌Могойн зургийг авах

mnMongolian