Гишүүнчлэл

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Интернэшнл СОС байгууллагын ОУ-д баримталдаг бодлогын дагуу манай эмнэлэг гишүүнчлэлийн хоёр хөтөлбөрийг санал болгодог бөгөөд манай үйлчилгээг авахыг хүсэж буй хүн бүр сонголтоо хийн гишүүн болох боломжтой. Гишүүн болсноор тухайн хүн гишүүнчлэлийн хөтөлбөрт заасан тодорхой үйлчилгээнүүдийг үнэгүй болон хөнгөлөлттэй үнээр гишүүнчлэлийн хугацаандаа эдлэх бүрэн эрхтэй болно.

СОС Медика Монголиа УБ олон улсын эмнэлгийн гишүүнчлэлийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл маркетингийн албатай холбогдоно уу.

Цахим хаяг sales.marketing@sosmedica.mn

mnMongolian