11-464325 /26 /27

Холбоо барих

Яаралтай үед холбоо барих дугаар

SOS Medica Mongolia – ISO15189:2012

Манай эмнэлгийн эмнэлзүйн лаборатори нь 2022 оны 12-р сард ISO 15189:2012 буюу Эмнэлгийн лаборатори - Чанар чадавхад тавих шаардлага стандартаар Америкийн Олон Улсын Итгэмжлэлийн байгууллага болох “International Accriditation Service” байгууллагын итгэмжлэлийн шаардлагыг дүгнүүлж хангаж өнөөдөр гэрчилгээгээ хүлээн авлаа.
Ийнхүү Монгол Улсад анхны Олон Улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн эмнэлгийн лабораторитой боллоо.
Хамтран ажилладаг гишүүд, байгууллага, үйлчлүүлэгч та бүхэндээ баярлалаа.

mnMongolian