11-464325 /26 /27

Холбоо барих

Яаралтай үед холбоо барих дугаар

Онцгой Байдлын Ерөнхий Газрын аюулгүй ажиллагааны сургалтад хамрагдлаа

СОС Медика Монголиа Улаанбаатар Олон Улсын эмнэлэг нь яаралтай түргэн тусламжийн үйлчилгээг олон улсын стандартын дагуу, мэргэжлийн түвшинд, чанартай, хүртээмжтэй хүргэхийн тулд Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээрх аль ч бүс нутгаас өвчтөнг зөөвөрлөх, нүүлгэн шилжүүлэх ур чадварт ажилтнуудаа тогтмол сургаж, хөгжүүлдэг. 2023 оны 4 дүгээр сард Онцгой Байдлын Ерөнхий Газартай хамтран агаарт болон хээрийн нөхцөлд өвчтөн тээвэрлэхэд баримтлах аюулгүй ажиллагааны сургалтыг ажилтнууд маань амжилттай дүүргэлээ.

mnMongolian